درباره محصول- نگارش :

سیستم برگزاری آزمونهای آنلاین

موسسه رهپویان شریف

 


این محصول یک بسته نرم افزار تحت وب می باشد که با فراهم آوردن شرایطی مناسب امکان برگزاری آزمونهای آنلاین را در بستر اینترنت یا اینترانت فراهم می سازد

.

آزمونهای PMP

Patient management Problem

بیشتر...
.

آزمونهای KF

Key Features Problems

بیشتر...
.

آزمونهای پذیرش دستیاری

به همراه پاسخ های کاملا تشریحی

بیشتر...
.

آزمونهای EMQs

Extended Matching Questions

بیشتر...